Տարածքային կազմակերպությունների աջակցության հանձաժողով ստեղծելու մասին ՀԱԿ վարչության որոշումը

Հայ Ազգային Կոնգրեսի վարչության ՈՐՈՇՈՒՄ  Հայ Ազգային Կոնգրեսի տարածքային կազմակերպությունների աջակցության հանձաժողովի նախագահ և քարտուղար նշանակելու և հանձնաժողովի գործառույթները սահմանելու […]

Կարդալ

Հանրային միջոցառումների կազմակերպման հանձնաժողով ձևավորելու մասին

Հայ Ազգային Կոնգրեսի վարչության ՈՐՈՇՈՒՄ ՀաշվիառնելովՀայաստանումառկախնդիրներինհանրայինմիջոցառումներիմիջոցովարձագանքելու, այդ խնդիրների նկատմամբ հասարակության ուշադրությունը գրավելու, առանձին քաղաքացիական բողոքի օջախների նաջակցելու, ինչպես նաև քաղաքական- հասարակական այլ միջոցառումների կազմակերպման […]

Կարդալ

Արտաքին հարաբերությունների հանձաժողով

Հայ Ազգային Կոնգրեսի վարչության ՈՐՈՇՈՒՄ Հայ Ազգային Կոնգրեսի Արտաքին հարաբերությունների հանձաժողովի նախագահ նշանակելու և հանձնաժողովի գործառույթները սահմանելու մասին Հիմնվելով Կոնգրեսի […]

Կարդալ

Տեղեկատվական եւ վերլուծական հանձնաժողով

Հայ Ազգային Կոնգրեսիվարչության ՈՐՈՇՈՒՄ Հայ Ազգային Կոնգրեսի տեղեկատվական-վերլուծական հանձաժողովի նախագահ և քարտուղար նշանակելու և հանձնաժողովի գործառույթները սահմանելու մասին Նկատիունենալով Հայ […]

Կարդալ

Իրրավական հանձնաժողով

Հայ Ազգային Կոնգրեսիվարչության ՈՐՈՇՈՒՄ Հայ Ազգային Կոնգրեսի իրավական հարցերի հանձաժողովի նախագահ նշանակելու և հանձնաժողովի գործառույթները սահմանելու մասին Հիմնվելով Կոնգրեսի Կանոնադրության […]

Կարդալ

Կրթության եւ մշակույթի հանձնաժողով

Հայ Ազգային Կոնգրեսի վարչության ՈՐՈՇՈՒՄ Հայ Ազգային Կոնգրեսի կրթության, գիտության և մշակույթի հանձաժողովի նախագահ և քարտուղար նշանակելու և հանձնաժողովի գործառույթները […]

Կարդալ